Geschiedenis

 

1957
Het bedrijf werd opgericht door Roger De Winter. Het bedrijf was toen gevestigd in de Jabekestraat 64. In die tijd bestond het assortiment uit rozen en coniferen op kleine schaal, gecombineerd met landbouw.
 
Begin jaren 70
De twee zonen, Paul en Marc, kwamen in het bedrijf. De kwekerij werd langzaam uitgebreid tot een algmene boomkwekerij met sierstruiken, coniferen, rozen en fruitbomen. Dit zowel in container als in volle grond. Het bedrijf groeide verder in een familiale sfeer.

De opstart

EDIT DELETE

1980
Het bedrijf werd officieel overgenomen door Paul en Marc De Winter. Er werd een tweede loods gebouwd in de Jabekestraat 96. Een deel van het bedrijf werd overgeplaatst naar daar. Langzaam werd het bedrijf omgebouwd van zuiver productiebedrijf tot een handelskwekerij. Ze verkenden de buitenlandse markt en besloten te exporteren, vooral naar Frankrijk.
 
1984
Een derde loods werd gebouwd, daarna is het volledige bedrijf overgebracht naar de Jabekestraat 96-100.
 
1998
Het bedrijf nam een grote ommezwaai. De algemene boomkwekerij had nog steeds een enorm breed assortiment maar ze wilden hun toch meer specialiseren in één enkele tak, namelijk de laanboomkwekerij. Op die manier kon er gerichter geïnvesteerd worden en werden we echte specialisten in het vak. De ommezwaai ging natuurlijk gepaard met enkele groeipijnen omwille van het feit dat we op zoek moesten naar een nieuwe afzetmarkt.

De groei

EDIT DELETE

2003
Joost De Winter, zoon van Paul, studeerde af aan de KAHO Sint- Lieven campus Waas. Hij had een diploma als graduaat tuinbouw. Joost stapte mee in het bedrijf en bouwde samen met zijn vader en oom verder aan de ingeslagen weg.
 
2009
Tot vandaag de dag blijven wij ons verder richten op de laanboomkwekerij met als doel laanbomen met een superieure kwaliteit te produceren.
De bedoeling is natuurlijk dat ons bedrijf verder groeit in het exporteren van onze producten en dat wij topkwaliteit blijven kweken.

Vandaag

EDIT DELETE